Schengen-avtalen må snarest sies opp

«Da Norge undertegnet Schengen-avtalen i 2001, ble grensekontrollen bygget ned. Etter at flere og flere tidligere østeuropeiske land har blitt medlem av EU, har kriminelle fra disse landene fritt kunnet bevege seg inn og ut av Norge – uten noe særlig risiko for å bli tatt,» skriver Demokratenes politiske nestleder og tidligere stortingsrepresentant Vidar Kleppe. Han fortsetter:

«Bander fra Øst Europa kan kjøre gjennom andre land og inn i det rike Norge, begå innbrudd og ran, fylle opp bilene og kjøre hjem, med liten risiko for kontroll. Eneste risikoen er eventuelt tollerne, men de kontrollerer bare promiller av biltrafikken inn og ut av Norge. Og da har jeg ikke sagt et eneste ord om den meget alvorlige kriminaliteten som: Ulovlig innføring av utenlandske arbeidere som jobber svart, menneskesmugling, og narkotika.

Den norske grensen står på vidt gap for utenlandske kriminelle. Derfor må Norge snarest få en langt bedre grensekontroll enn det vi har i dag – og det haster statsminister Erna Solberg. Etter at regjeringen til: Høyre, FrP og Venstre ble utvidet med KrF som spesielt har en meget liberal og åpen politikk for innvandrere og asylsøkere i og utenfor Europa – trenger Norge og det norske folk større trygghet og bedre grensekontroll ved at Schengen-avtalen sies opp.»