Lukkede asylmottak vil hindre nye lidelser

FrPs stortingsrepresentant fra Østfold, Erlend Wiborg, har i flere sammenhenger fremstått som en klok politiker. Nå foreslår han lukkede asylmottak fra første dag. Et forslag som Fremskrittspartiet stemte imot da Jan Simonsen  foreslo det i stortingsperioden 2001-2005, da som uavhengig representant, men medlem av Demokratene.

«Jeg har aldri helt klart å forstå hvorfor en slik ordning ikke støttes av et tilnærmet enstemmig storting, og er innført for lenge siden. Ulempen for asylsøkerne er bagatellmessige sammenliknet med fordelen for det norske samfunnet,» skriver Jan Simonsen, og fortsetter:

«Hadde lukkede asylmottak blitt gjennomført da jeg foreslo det, ville flere nordmenn som i dag er døde etter å ha blitt drept av asylsøkere, vært i live. Det alene burde være argument godt nok. Men i tillegg kommer alle de jentene som er voldtatt av asylsøker, og de mange som er blitt slått og ranet på hjemvei fra byen.

Under Vaterlandsbroen i Oslo, ved nedgangen til t-banen på Grønland, står det daglig et titalls unge mennesker med utenlandsk utseende, flere av dem er åpenbart asylsøkere. De selger dop og kikker etter folk å rane. Selv har jeg ferdes i mange lands red-light-distrikt uten å være nervøs, men når jeg går ned trappene mot t-banen er jeg alltid nervøs for å bli ranet.

Mitt forslag gikk ut på å bruke nedlagte militærleirer med uteareal som asylleirer, og redusere behandlingstiden til maksimalt tre måneder. Fore en reell flyktning vil det knapt bety noe, sett i det perspektivet at han for resten av livet vil få bo trygt i Norge. Og asylsøkere som vet at de vil få avslag på søknadene sine, men er kommet hit for å rane, stjele, selge dop og til slutt stikke seg vekk, er det ikke verre enn at de når som helst kan be om å bli fraktet tilbake til opprinnelseslandet.

Da jeg fremmet forslaget var det blant annet fordi det årlig forsvinner mange asylsøkere fra mottakene. De buker asylordningen til å «smugle» seg selv inn i Europa, og blir værende enten i Norge eller andre europeiske land som ulovlige innvandrere. Flere titalls av de som forsvinner er dessuten barn. Man kan jo tenke seg hva de kan oppleve. Mange lever ganske sikkert av kriminalitet, eller som prostituerte.

På kort sikt løser en ordning med lukkede mottak mange problemer. På lengre sikt løser den enda flere. For hvorfor skal en asylsøker uten beskyttelsesbehov, som vet han vil få avslag på søknaden, reise til Norge, dersom det eneste han oppnår er å bli sittende innestengt i en leir, for deretter å bli sendt hjem igjen. Når det sprer seg at Norge, i likhet med Tsjekkia og enkelte andre land i Europa, har lukkede mottakingsleirer, vil sannsynligvis antall asylsøkere som kommer til Norge bli radikalt redusert.

Det er selvsagt trist at FrP og resten av Stortinget ikke har villet innføre lukkede mottak, med de mange lidelser det har ført til, som kunne vært unngått. Da jeg nevnte forslaget første gang i 1999 fikk jeg kritikk av Carl I. Hagen, og ble hengt ut av mediene som fremstilte det som om jeg var slem mot asylsøkerbarna som ikke ville la dem gå alene til godteributikken.

Fremskrittspartiet har hatt 4 justisministre på 6 år, og et par av dem hadde også tidvis ansvaret for mottak og integrering, uten at de løftet lillefingeren.

Men det er tross alt gledelig at stortingsrepresentant Erlend Wiborg nå bringer debatten til live igjen. Selv om jeg ikke tror på noe positivt vedtak, verken nå eller senere».