Sentralstyret har nedsatt en programkomite

Demokratenes sentralstyre har nedsatt en programkomite bestående av Christen Krogvig (leder), Bjørn Skagen og Børre Norland.

Komiteen skal legge frem forslag til endinger i landspartiets program for partiets landsmøte.

De som har forslag til endringer i programmet, kan sende disse til christen@demokratene.no

Forslagene må være komiteen i hende innen 31. desember.

Forslagene må ta utformes slik at det tas utgangspunkt i de eksisterende programmet. Tekst som foreslås strøket markeres med overstrykning. Forslag til ny tekst skrives med uthevet skrift.