Vi trenger mer åpenhet

«Skal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Kristiansand må vi alle sammen ønske det. Vi har alle et ansvar for å skape et ytringsrom som bidrar til at flere stemmer deltar i den offentlige debatten. Som politikere har vi et spesielt ansvar for å legge til rette for dialog, involvering og medvirkning,» skriver Makvan Kasheikal som er leder for Demokratene og nummer to på partiets liste i Kristiansand. Han fortsetter:

«Den offentlige debatten er preget om manglende involvering av innbyggerne i viktige saker i Nye Kristiansand som silo saken, havna, kanalbyen etc. Men; vi får gjort lite med det som har vært. Vi kan selvfølgelig bruke uendelig mye tid på å diskutere hvem som sa hva, gjorde hva eller mente hva. Men hva oppnår vi egentlig med det? Skal vi få til en forandring, må vi tenke framover.

Vi skal ta mange viktige beslutninger i byggingen av nye Kristiansand . Og her er det enda tid til å gjennomføre brede høringer, ha møter, oppsøke folk der de er. Hva tenker vi om sentrumsutvikling, bydelsutvikling, hva skal skje i Søgne , hvordan ser Sogndalen ut om 10 år?

De politiskepartiene har lave medlemstall mot tidligere det medfører at ofte politikere fra etablerte partier lever i ekkokammer . Det betyr at vi må tenke annerledes når det gjelder involvering før beslutninger tas. Det er partiene og politikere som må finne nye arenaer og være på tilbudssiden for å sikre at de har best mulig beslutningsgrunnlag. By opp til dans utenfor eget parti.

De tradisjonelle arenaene som deltakelse på åpne møter, høringsinnspill og leserinnlegg i avisa, brukes ikke av et flertall av innbyggerne. Ikke alle holder lokalavisa og heller ikke alle er aktive på nett og sosiale medier. Den store utfordringen er derfor å finne arenaer som åpner for flere stemmer og grupper. Skal vi få til åpne prosesser med klart språk, kan vi heller ikke legge opp til spørsmål og debatter som er så spesialiserte at folk må ha inngående fagkunnskap på området for å kunne bidra. Eller ha fulgt en prosess i 30 år.

Skal vi lykkes i å bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i nye Kristiansand må vi politikere gå foran som gode eksempler når vi omtaler hverandre. Ønsker vi bred deltagelse, åpenhet og raushet kan vi ikke rakke ned på meningsmotstandere, verken som medmennesker eller som politikere. Det er farlig for demokratiet når folk vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. Vi trenger alle stemmene og da må vi alle ta ansvar for et godt ytringsklima».