Det norske folk fortjener bedre enn dette Siv Jensen

«Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke og setter daglig nye norgesrekorder i bompenger – og pumpeprisen på bensin og diesel blir bare dyrere. Mai- prisen på bensin er i dag godt over 17 kroner literen med finansminister Siv Jensen og FrP i regjering,» konstaterer Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Da holder de ikke å redusere bompenger med 200 millioner kroner når finansministeren samtidig krever at norske bilister i 2019 skal betale inn hele 13 milliarder i bompenger.

De som har det trangest – får det enda trangere. Egenandelene på sykdom og medisin øker – kjøpekraften til pensjonister og uføretrygdede blir mindre – tennene er fremdeles ikke en del av kroppen –  asyl-industrien lever godt og har herrens glade dager i Norge –  og de som har mye får enda mer – mens de som har lite i Norge må betale enda mer. 

På disse viktige områdene for det norske folk etterlyser jeg rettferdigheten og solidariteten til stortingspartiene som dessverre gang på gang svikter våre egne – for heller å ivareta Norges viktige posisjon som verdens sosialkontor. Dette går ikke lengre. Og derfor har Demokratene lenge sagt stopp – for vi vil alltid sette det norske folket først!»