Vil ha rettferdighet for barnehjemsbarn

«Alle barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt fortjener rettferdighet,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. «Jeg har i flere år mottatt mange henvendelser fra tidligere barnehjemsbarn som av ulike grunner ikke fikk søkt om oppreisning etter den tidligere ordningen med den da gitte tidsfrist, for å søke oppreisning for frastjålet og tapt barndom,» skriver han, og fortsetter:

«Etter forslag fra meg vedtok bystyret i Kristiansand i 2007 “sin” oppreisningsordning der alle kommuner og begge fylkeskommunene i Agder seg til den kommunale oppreisningsordningen, med unntak av Arendal og Froland.

I løpet av 3-års perioden arbeidet varte, mottok sekretariatet 421 søknader der 408 søknader ble behandlet. 247 personer fikk innvilget kommunal oppreisning, der deltagerkommunene til sammen utbetalte i underkant av 149 millioner kroner.

Tidligere har flere kommuner, slik som eksempelvis Oslo kommune, gjenåpnet vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjoner eller fosterhjem mens de var under plassering av kommunens barnevern.

Derfor fremmet jeg den 19. desember 2018 i behandlingen av budsjettet for 2019 og handlingsplanen 2019-2022 følgende forslag: “Bystyret ber om at oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn gjenåpnes”.

Til min og mange tidligere barnehjemsbarn som nå de siste årene etter grundige overveielser har valgt å stå frem med sin historie – var skuffelsen stor at bare 5 av Kristiansand bystyrets 53 representanter støttet dette gode forslaget fra Demokratene – om rettferdighet for alle barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt.

Men, en kunstsilo til minimum 530 millioner kroner til milliardær Nicolai Tangen – er det ingen av “silokammeratene” som stiller spørsmål ved.»