Kristiansand trenger en ny kurs

«Kristiansand trenger en ny kurs – og ikke en kunstsilo til minimum 530 millioner kroner –  til milliardæren Nicolai Tangen og hans menn. Når høyreordfører Harald Furre som styrer Kristiansand kommune ikke har sykehjemsplass til personer som nærmer seg 100 år, og at bystyreflertallet bestående av Høyre, KrF, FrP, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet for 2018 eksempelvis valgte å økte husleien i kommunale boliger med mellom 500 kroner og 12850 kroner hver måned for beboerne – så sier dette alt om manglende politiske handlekraft fra flertallspartiene,» mener Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe.

«Videre planlegger også dette flertallet at skoler må legges ned – og at bompenger og antall bomstasjoner skal økes,» skriver han, og fortsetter:

«Da trenger en ikke å være økonom for å forstå at det selvsagt ikke forsvarlig å bruke minimum hele 530 millioner på kunstsiloen for å stille ut “kunstgavene” milliardæren fra Nicolai Tangen, som i realiteten ikke er en gave til byen, men en stor økonomisk bombe som veltes over på Kristiansand kommune, Cultiva og Vest-Agder fylkeskommune.  Med andre ord: Skattebetalerne!

I 2020 skal det tas inn 52 millioner kroner over driften i Kristiansand kommune for å dekke investeringstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum på silokaia. Ingen må fortelle meg at dette ikke går utover lovpålagte oppgaver som for eksempel: Eldre, funksjonshemmede barn og unge – dette bare å nevne noen viktige uløste utfordringer som trenge politisk handlekraft.

Følgende fakta er også viktig å understreke: At en gave er noe, særlig gjenstander eller tjenester, som en gir eller får uten gjenytelser eller betaling. Jeg gjentar: Uten gjenytelser eller betaling! Noe som ikke er tilfelle i “kunstgaven” fra milliardæren Nicolai Tangen.

Prestisjeprosjektet kunstsiloen er heller ikke økonomisk bærekraftig og må derfor raskest mulig til folkes beste skrinlegges, og da har jeg ikke nevnt den store muligheten for en økonomisk overskridelse i hundre millioner kroner klassen – på kunstsiloen som planlegges å stå ferdig i 2021. Jeg har derfor som fylkestingsrepresentant i Vest-Agder og leder av kontrollutvalget foreslått en uavhengig gransking av hele kunstsiloprosjektet. Noe som “kunstsilokameratene” dessverre med stort flertall stemte ned. Hva var/er de redde for?

Og var det navnet “kornsiloen” som gjorde at kulturminister Trine Skei Grande gav hele 175 millioner statlige kroner i tilskudd til dette prosjektet? Ja, mange undres på dette – og det gjør også jeg.

Jeg sier: Eldre, lovpålagte oppgaver og unge først. Om noen skulle være i tvil så har alltid Demokratene sagt nei til gigantomaniprosjektet kunstsiloen . Nok er nok og her må også de andre partiene – ta til vettet og si stopp».