Vil kutte støtte til regimer som bryter menneskerettighetene

«Norge må kutte all økonomisk støtte til regimer som bryter menneskerettighetene. Alle mennesker har grunnleggende friheter og rettigheter slik som: Ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Dette betyr at Demokratene vil kutte all økonomisk støtte og bistand til regimer som bryter menneskerettighetene,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Det er “hodeløs” politikk å bruke flere titalls milliarder av norske skattekroner årlig på regimer og despoter godtar: Drap, vold, undertrykking, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn – for å nevne noen viktige saker. Dialog med slike regimer og despoter er selvsagt ikke nok,» mener han, og legger til:

«I slike tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å stå sammen med andre demokratiske allierte for å legge press på regimer og despoter som bryter menneskerettighetene og respekten for menneskeverdet. Norge må selvsagt heller bruke milliardene på store og viktige oppgaver her hjemme til det beste  – for det norske folk».