Voldtekt må straffes strengere

“Voldtekt er en total uakseptabel handling og et meget alvorlig traumatiserende overgrep som i Norge må straffes strengere enn i dag. Derfor er det et mål at flere saker oppklares, og at omsorgen for ofrene forbedres. Det finnes få enkle løsninger i kampen mot voldtekt, men mye kan gjøres bedre enn i dag,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Vi er alle enige om at det er avgjørende at voldtekt blir anmeldt og etterforsket – og at overgriperen blir dømt. Men dette skjer etter at ugjerningen har funnet sted. Vi må derfor satse mer på forebyggende arbeid og jobbe med holdninger og kunnskap. Voldtekt er en alvorlig straffbar handling som ofte medfører store traumer livet ut,» sier han, og legger til at Demokratene vil styrke den egne seksjonen i Kripos som arbeider med voldtektssaker og voldtektsforbrytelser