Norge må slutte å gi milliarder til land som bryter menneskerettighetene

«Demokratene sitt grunnsyn bygger på at alle mennesker har visse universelle friheter og rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Dette betyr at vi vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe».

Dialog er ikke alltid tilstrekkelig. I slike tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å stå sammen med andre demokratiske allierte for å legge press på enkeltland som bryter menneskerettighetene – og som overhodet ikke har respekt for menneskeverdet. Og det er helt uansvarlig å opprettholde økonomiske relasjoner og kontakt med slike land,» mener han, og legger til:

«Demokratene vil derfor støtte nødvendige internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot land som bryter menneskerettighetene, terroriserer og dreper – eller som står bak eller finansierer terroraksjoner i andre land. All økonomisk støtte til slike regimer må selvsagt kuttes omgående. Norge har som nasjon store og viktigere oppgaver å bruke milliardene på her hjemme – ovenfor det norske folk som sliter.»