Kvinnedagen

Tor-Andre Hopen - DemokrateneKvinnedagen 8.mars

Dessverre er det slik at kvinnesaksforkjempere og enkelte feministiske grupperinger i Norge ikke taler minoritets-kvinnenes sak. I den grad de forsøker, er det ut fra fullstendig misforståtte premisser og manglende kunnskap.

Svært mange muslimske innvandrerkvinner utsettes daglig for diskriminering og vold i nære relasjoner. På grunn av sin kulturelle bakgrunn opplever de vanligvis skam og frykt for egen sikkerhet hvis de oppsøker hjelp – slik hjelp vi nordmenn tar for gitt.

Kvinnegruppa Ottar burde selvsagt være velkjent med problemene og undertrykkelsen alt for mange muslimske kvinner og jenter opplever i hverdagen, men organisasjonen velger heller å lukke øynene for realitetene, og på feigt vis forfekte allerede veletablerte løgner omkring det å være fremmedkulturell muslimsk kvinne i Norge.

Et vanlig syn i bybildet, Oslo anno 2019

Et vanlig syn i bybildet, Oslo anno 2019

Heldigvis finnes det et knippe kvinner med muslimsk bakgrunn i Norge, som faktisk våger å ytre seg mot islams kvinneundertrykkende ideologi og tradisjon. Shurika Hansen er en av dem, hun er et beundringsverdig eksempel på heltemot, og derfor er hun et viktig forbilde for mange fremmedkulturelle muslimske kvinner i Norge som selv ikke våger å stå frem – i frykt for represalier fra sine muslimske ektemenn, fedre, brødre, osv…

Bruk kvinnedagen til å fremme sannhet og rettferdighet for alle de minoritetskvinner som selv ikke har en stemme i det offentlige rom. Demokratene ønsker med dette alle som markerer kvinnedagen ut fra ærlige og faktabaserte premisser, til lykke med dagen!Tor-Andre Hopen
Leder Demokratene Trøndelag


Følg oss på facebook#Trøndelag #Steinkjer #verran #Malm #Namsos #verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Trondheim #Klæbu #Røros #Oppdal #Orkanger #Orkland #Støren #Valg2019 #valg2021 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Islam #StoppIslam / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen