Demokratene leverer politisk!

Demokratene leverer politisk!Demokratene leverer politisk!

I forbindelse med koronapandemien vedtok fylkestinget i Agder den 28.april en tiltakspakke på over 200 millioner kroner. Det er godt å konstatere at hele fylkestinget tverrpolitisk ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere i alle aldre, små og mellomstore bedrifter, syke og friske – og at vi sammen i fylkestinget vil gjøre noe med denne store utfordringen.

Noen av de som sliter mest i disse koronatider i tillegg til alle de ensomme er: Enkeltforetakene, reiselivet og selvstendig næringsdrivende som ikke får økonomisk hjelp gjennom de store statlige økonomiske hjelpepakkene. Demokratene vil rette en stor takk til alle partiene i fylkestinget med Høyres Torunn Ostad i spissen, som støttet vårt flertalls forslag som lød:

“Fylkestinget ber om at det betales ut skoleskyss til drosjesentralene for mars og april og månedlig fremover så lenge korona-pandemien varer. Dette for å kunne ivareta den enkeltes løyvehavers økonomi gjennom korona-pandemien – slik at det også etter krisen fremdeles skal finnes et trygt og godt drosjetilbud i hele Agder. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd og organiseres slik at de ikke er i strid med Lov om offentlig støtte.”

Videre må det nevnes at Demokratene sikret flertall for SP sitt forslag om å bevilge 4 millioner fylkeskommunale millioner ekstra til reiselivet i Agder.

Demokratene fikk også flertall med god hjelp fra SP Margit Dale at heretter må alle fylkestingsrepresentantene selv betale for alkohol i fylkeskommunale sammenhenger.

Til sist: En ekstra ros og blomst fortjener fylkesordfører Arne Thomassen for sin stødig, inkluderende og meget gode ledelse av fylkestinget som ble avviklet som nettetmøte fra kl.10.00 til kl. 20.25, sist tirsdag den 28.april.

Godt jobba og tusen takk til dere alle – sier jeg på vegne av Demokratene!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratenes fylkestingsgruppe i Agder

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #