Demokratene vil ha en snarlig folkeavstemning om EØS og Schengen!

Demokratene vil ha en snarlig folkeavstemning om EØS og Schengen!Demokratene vil ha en snarlig folkeavstemning om EØS og Schengen!

Demokratene ønsker ikke overføring av nasjonal styring til overnasjonale organer og Demokratene er derfor en garantist for nei til EU og EØS. Demokratene vil erstatte dagens EØS avtale med en handelsavtale med EU der eventuelle konflikter kan løses over en felles domstol, som tidligere, EFTA. Demokratene vil kreve en folkeavstemning for å trekke Norge ut av EØS og Schengen.

Demokratene mener at Norge skal trekke seg fra Schengen-avtalen. Norge skal beskytte eget territorium og landets grenseoverganger med sterk kontroll.

Demokratene mener at Schengen er en fare for den norske velferdsstat, og våres innbyggeres sikkerhet og helse. Schengen truer demokratiet med enorm immigrasjon og bidrar til at samfunnet mister felles verdier.

Schengen-avtalens hovedtanke er å lette reise mellom avtalelandene, blant annet gjennom pass-og visumfrihet ved interne grensepasseringer. Samarbeidet omfatter i dag 26 land i Europa. Selv om vi setter pris på smidigheten i ordningen, har den medført et ikke ubetydelig tilsig av kriminelle og flyktninger, som ellers ville blitt stoppet ved grensen. Demokratene vil derfor gjenopprette kontrollen ved egne grenser, og sikre at kriminelle individer og grupper stanses på vei inn. Demokratene vil arbeide for å få en folkeavstemning om Schengen avtalen.

Demokratene sier NEI til overnasjonale organer!

DEMOKRATENE VIL DERFOR:
Si Nei til fremtidig EU medlemskap.
Kreve folkeavstemning før forhandlinger inngås hvis forslag om å søke norsk medlemskap i EU kommer opp i fremtiden.
Aktivt bruke reservasjonsretten så lenge Norge er en del av EØS.

Demokratene sier videre et KLART NEI til handelsavtalene TISA, TTIP og CETA. Åpenhet om disse handelsavtalene er meget viktig, og våre nasjonale interesser må alltid ha fortrinn. TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, det hindrer regulering av finanssektoren og undergraver også personvernlovgivning for det norske folk. Nok er nok – og Demokratene sier stopp!

 
 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #