Demokratene leverer politisk!

Igjen leverer Demokratene politisk!Igjen leverer Demokratene politisk!

Lokalavisen for Søgne, Songdalen og Flekkerøy, «N247.no», kunne i går 16. juni melde at Demokratene i Kristiansand igjen leverer politisk. Denne gangen gjelder saken at politikere i Kristiansand kommune selv må betale for alkoholholdige drikker under middager og andre sammenkomster i tilknytting til politiske møter i kommunen.

I en interpellasjon, omgjort til skriftlig spørsmål fra Demokratenes bystyrerepresentant Vidar Kleppe, ber Kleppe om svar fra ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) på følgende:

«Ærede ordfører.
Demokratene fikk på fylkestinget i Agder den 28.april vedtatt et forslag om at fylkestingsrepresentantene i Agder selv som hovedregel – må betale for alkoholholdige drikker under middager og andre sammenkomster i tilknytting til politiske møter i fylkeskommunen.
Støtter ordføreren Demokratene i at Kristiansand kommune heretter som hovedregel – ikke skal betale for alkohol i tilknytning til politiske møter, middager og konferanser?
»

Utdrag fra ordfører Jan Oddvar Skislands svar til Demokratenes gruppeleder, Vidar Kleppe:

«Jeg vil takke interpellanten for spørsmålet, i en sak som er av stor prinsipiell betydning for mange.
Jeg ønsker derfor å be administrasjonen innarbeide følgende i arbeidet med ruspolitisk handlingsplan:
I forbindelse med politiske møter, eller sosiale sammenkomster i forbindelse med disse, åpnes det som hovedregel ikke for at kommunen gir alkoholholdig drikke til folkevalgte. I anledninger der det er naturlig å servere et glass vin eller øl, skal hver enkelt representant betale for dette selv.
»

Faksimile fra N247.no

Faksimile fra N247.no

 
 
 
 
Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #