Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!

Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!Norge skal ikke være et fristed for illegale innvandrere!

Illegale innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks. Dersom retur til hjemlandet ikke er mulig skal de sendes til et tredjeland som Norge samarbeider med. Politiet har anledning til å bruke tvang om nødvendig ved utsendelse enten til hjemlandet eller til leire som Norge disponerer i utlandet.

Norge må aktivt arbeide for politisamarbeid med andre land for å få stoppet organisert menneskesmugling og handel med kvinner og barn. I tillegg må grensekontrollene forsterkes. Demokratene vil derfor arbeide for at Norge melder seg ut av EØS og Schengen-samarbeidet slik at vi igjen får full råderett over eget land og egne grenser.

 
 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #