Det finnes bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge!

Det finnes bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge!Det finnes bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge!

Vi har i det siste kunne lese i media om det interne opprøret som pågår i Frp. Frp-lederen Siv Jensen har kommet med en klar beskjed til de som vil ta partiet i en ny retning: «Så lenge jeg er leder, er Frp et liberalistisk folkeparti», uttalte Siv Jensen i et sommerintervju til TV2. Bakgrunnen til denne uttalelsen var at Oslo Frp i februar vedtok å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning.

Hva opprørerne i Oslo Frp, anført av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde , egentlig mener med begrepet “nasjonalliberalistisk” synes å være noe uklart. Det er nemlig ikke så mange år siden Christian Tybring-Gjedde stemte for at Finanstilsynet skulle underlegges Brussel. Dette til tross for at 75 prosent av velgerne er imot EU. Konkret dreiede denne saken seg om å la EFTAs overvåkingsorgan ESA kontrollere at norske banker overholder EU-reglene. Dette stemte altså Tybring-Gjedde for.

Jeg vil derfor komme med en klar oppfordring til velgere og politikere som ønsker seg et nasjonalkonservativt parti: Det finne bare et nasjonalkonservativt folkeparti i Norge og det er Demokratene. Og det er bare et politisk parti i Norge som betrakter verdikonservativisme og den solidariske velferdsmodell som nødvendige forutsetninger for å videreføre vårt gode samfunn. Og det finnes bare et politisk parti i Norge du kan stole på i kampen mot EU, EØS og Schengen.

Den interne kampen i Frp om å gjøre partiet til et nasjonalkonservativt parti vil aldri nå frem. I sommerintervjuet i TV2 uttalte Siv Jensen: « Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om noe annet å drive med fordi da er man i feil parti». Og det kan være klokt å lytte til partileder Siv Jensen. Ønsker man en ny politikk, en ny idelogi som erklærer liberalismen død, og som vil skape en fremtid bygd på nasjonalkonservativt politikk, da er Demokratene det eneste alternativet i Norge.
 
 
 
Makvan Kasheikal - Demokratene
Makvan Kasheikal
Partileder Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook