Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!Vindturbiner ødelegger norsk natur og fauna!

I Demokratenes program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av klimagasser og representerer dårlig samfunnsøkonomi Demokratenes vil av disse grunnene sette seg sterkt imot utbygging av vindturbinparker.»

Et lite påaktet poeng vedrørende vindmøllene er det som kalles «grønne sertifikater». På Wikipedia står det: «Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi. I Norge trådte ordningen i kraft fra 1. januar 2012 da Elsertifikatloven begynte å gjelde, og den varer til og med 2021. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Vindkraftpark i Norge

Ordningen pålegger strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Disse sertifikatene utstedes av Norges vassdrags- og energidirektorat som i sin tur gir dem til selskap som har rettskraftige konsesjoner på å bygge fornybar energi. Slik skapes det en etterspørsel for utslippsfri energi i strømmarkedet.» Strømleverandørene finansierer kjøp av disse sertifikatene ved å legge på strømregningene. Således blir strømmen dyrere for alle nordmenn.

Man kunne muligens forsvart en slik ordning dersom den gav bedre miljø, men mye av pengene som tas inn går til bygging av vindmølleparker og de produserer strøm for andre land enn Norge. Vindmøllene skjemmer ikke bare naturen og lager støy. De dreper også svært mange fugler. Og de dreper også fuglearter som vi har få av, og som jeg mener vi burde få flere av. Ikke minst ørner.

Bygging av vindturbiner innebærer med andre ord at strømmen til forbrukerne blir dyrere samtidig som vi ødelegger fauna og norsk natur. Dette må stoppes – nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #