Det skal ikke gis asyl i Norge til de som har reist gjennom andre land!

Det skal ikke gis asyl i Norge til de som har reist gjennom andre land!Det skal ikke gis asyl til de som kommer til Norge etter å ha passert flere andre land.

De skal søke asyl i første land som er trygt for dem å være i.

Det skal heller ikke gis norsk statsborgerskap til dem: for de skal kun være her til det er trygt med retur til hjemlandet.

For de svært få asylsøkerne som vil få innvilget rett til opphold i Norge, gjelder følgende: Det utstedes oppholdstillatelse som bare skal kunne gis 2 år om gangen.

Blir det mulig å reise hjem til flyktningens hjemland i løpet av de første 10 årene, skal flyktningen reise hjem igjen.

Demokratene vil stoppe migrasjonen fra islamske kulturer. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenlig med et åpent demokrati med ytrings- og trosfrihet, og utsatte minoriteter.

De demografiske konsekvensene med islamsk innvandring er enorme, og Demokratene er bekymret for segregering og fremvekst av parallellsamfunn spesielt i byene våre.

Når det gjelder mottak av kvoteflyktninger som vil Demokratene l prioritere kristne som ikke utgjør en trussel mot norsk kulturidentitet, norsk kulturtradisjon, demokrati og ytringsfrihet.

Jeg tror veldig mange av dere forstår hva som er i ferd med å skje, men dere håper det går over. Ingenting vil gå over av seg selv. Det må kjempes for- hver eneste dag! Ja, vi må faktisk tørre å innse hva som er problemet med den hodeløse: Innvandrings og flyktningpolitikken som stortinget og den norske regjeringen fører i dag.

Nok er nok – og nå vil jeg på Stortinget for å rydde opp!

 
 
Tove Merethe Johansen - Demokratene
Tove Merethe Johansen
Nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #