Stortingsvalget 2021 vil bli etterkrigstidens mest spennende valg!

Stortingsvalget 2021 vil bli etterkrigstidens mest spennende valg!Stortingsvalget 2021 vil bli etterkrigstidens mest spennende valg!

Stortingsvalget i 2021 vil uten tvil bli det mest spennende valget noen sinne i etterkrigstiden.
Hva har regjeringen og stortinget oppnådd så langt? Svaret er ingenting – absolutte ingenting.
Våre folkekjære politikere – både lokalt og på landsbasis – har sviktet totalt over hele linjen. Er det slike politikere vi vil ha? Vi har blitt bundet opp av EU-regler og strømavtaler (ACER) som vi ikke har blitt forespurt om vi ville være med på?

Hvordan kan det ha seg av våre folkevalgte har fått det for seg at de kan gjøre akkurat som de vil? Og med folkevalgte så tenker jeg både på lokale politikere og stortingspolitikere.
Hvordan kan de få seg til å svikte de som i utgangspunktet har valgt dem inn, nemlig oss velgerne?
Ja jeg sier det rett ut: De har sviktet Norges borgere kraftig og det har jo ikke blitt noe bedre, spesielt ikke for de svakeste gruppene i samfunnet vårt.
Vi har politikere som sikter seg inn på topp-jobber i EU-parlamentet og FN-organisasjonen, politikere som vandrer inn og ut av First House, som jeg tror er ganske usikker på sin habilitet/inhabilitet mange ganger. Er det slik du vil ha det også etter stortingsvalger 2021?

Jeg for mitt vedkommende er klar på at vi trenger politisk forandring. Vi må ta tilbake Norges befolknings egen røst, Nok er nok!
Vår forfedre ville snudd seg i graven hvis de hadde sett hva som foregikk i dagens Norge.

Hvis du er enig i dette og virkelig ønsker å bidra til en utvikling og forandring i positiv retning, så må du gjøre to ting:
Stem på Demokratene og spre budskapet om at vi trenger politikere som alltid setter det norske folk øverst på dagsorden!

 
 
Harald Christian Hofstad - Demokratene
Harald Christian Hofstad
Leder Demokratene Orkland

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #