Interpellasjon til ordfører i Kristiansand kommune

Interpellasjon fra Vidar Kleppe om å innføre forbud for annsatte å bruke burka og niqab på jobbInterpellasjon fra Vidar Kleppe om å innføre forbud for annsatte å bruke burka og niqab på jobb.

Kristiansand kommune
Att: Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

Etter Demokratenes mening er det viktig at Kristiansand kommune allerede nå vedtar et forbud for alle ansatte i den nye kommunen å bruke burka og niqab på Jobb.

Er ordføreren enig med Demokratene i dette?

 

Kristiansand 31. januar 2020

Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg