Landsmøte 2020: Viktig kunngjøring fra valgkomiteen!

Landsmøte 2020: Viktig kunngjøring fra valgkomiteen!Landsmøte 2020: Viktig kunngjøring fra valgkomiteen!

NB! Tidsfrist for innsending av forslag/nominasjoner til valgkomiteen er endret fra 13. til 8.mai.

På grunn av korona-situasjonen skal Demokratene avholde sitt landsmøtet på digital plattform den 16.mai.

Av praktiske og tekniske årsaker har sentralstyret besluttet at hvert fylkeslag har rett til å møte med én delegat med fullmakt fra øvrige delegater i fylkeslaget sitt, samt at fylkesleder i hvert fylke har rett til å møte.

Valgkomiteen er allerede godt i gang med sitt arbeide, og i den anledning må alle forslag på kandidater til sentralstyret for perioden 2020-2021 være valgkomiteen i hende senest fredag 8. mai kl. 23.59

Partiets sentralstyre skal inneha følgende tillitsverv:
01. Partileder, velges for 2 år
02. Politisk nestleder, velges for 1 år
03. Organisatorisk nestleder, velges for 1 år
04. Sekretær, velges for 2 år
05. Kasserer, velges for 1 år
06. Studieleder, velges for 1 år
07. Styremedlem 1, velges for 1 år
08. Styremedlem 2, velges for 1 år
09. Styremedlem 3, velges for 1 år
10. Varamedlem 1, velges for 1 år
11. Varamedlem 2, velges for 1 år
12. Varamedlem 3, velges for 1 år
13. Varamedlem 4, velges for 1 år

Alle forslag på kandidater skal sendes pr. epost til valgkomiteens medlemmer som består av:
Karl-Tallak Oxby – karloxby@yahoo.com
Alrild Buli – arildbuli@gmail.com
Tor-Andre Hopen – tor.andre.hopen@gmail.com

 
 
 
Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #