Utenlandske kriminelle må automatisk utvises fra Norge!

Utenlandske kriminelle må automatisk utvises fra Norge!Utenlandske kriminelle må automatisk utvises fra Norge!

Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle. Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil Demokratene bekjempe og forebygge kriminalitet på alle nivåer. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge.

Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Demokratene vil selvsagt føre en kriminalpolitikk som er tøff og «knallhard» mot de kriminelle. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende for tilliten til rettssamfunnet fra det norske folket.

Demokratene vil styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid. Det er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Med disse avtalene på plass får vi et enklere og mer effektivt samarbeid. En all for stor andel av den kriminalitet vi ser i dag skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen og EØS-avtalen.

Etter min og Demokratene sin mening må derfor disse «håpløse avtalene» sies opp – og erstattes med en strengere nasjonal grensekontroll. Tryggheten og sikkerheten til norske borgere skal og må alltid ha første prioritert ved å sette Norge først!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #