Meningsløst å avskilte norske kvinner og menn i sin beste alder!

Meningsløst å avskilte norske kvinner og menn i sin beste alder!Meningsløst å avskilte norske kvinner og menn i sin beste alder!

Etter Demokratenes mening er det helt meningsløst å tvinge folk som er så heldige at de i sin beste alder fremdeles har arbeidsevne som Norge trenger å jobbe. Offisielle tall viser at regjeringen tidligere har sørget for at rundt 130.000 ansatte i det offentlige har særaldersgrenser som gjør at de må gå av med pensjon tidligere enn hva som er hovedregelen i arbeidslivet. 28.000 ansatte i politi, fengsels- og brannvesen går av med pensjon allerede fra 57 eller 60 år.

Mange av disse ønsker å jobbe lenger, men får ikke lov. Hvorfor Norge skal nekte folk med enormt god og viktig kompetanse å jobbe lenger er for meg helt meningsløst. Hovedregelen i arbeidslivet er at folk må gå av ved 70 år, eller ved 67 år når alder og år i arbeidslivet til sammen er minst 85 år.

Demokratene vil at folk som ønsker å jobbe skal få jobbe om de er frisk og ønsker det. De av våre medmennesker som er utslitt etter et langt og hardt arbeidsliv skal selvsagt få gå av med en god pensjon – som må bli bedre enn dagens pensjonsordning for norske slitere.

Det er meningsløst at man skal ha en nedlatende holdning til seniorene i samfunnet. Den sittende regjeringen ser på seniorene som utdatert arbeidskraft, mens Demokratene anser seniorene som helt unik og en uvurderlig ressurs for Norge, og da må heller ikke flyktninger som kommer til Norge få 40-års opptjening i folketrygden fra første dag – slik dagens storting og regjering vil ha det.
Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #