Norge trenger mer direktedemokrati

Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!Norge trenger helt klart mer direktedemokrati!

Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger. En modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et forslag til lovendring. Kun norske statsborgere skal ha rett til å delta i folkeavstemninger. Vi ønsker også at forpliktende folkeavstemninger i mye større grad skal brukes i lokale spørsmål som eksempelvis: Bompenger og eiendomsskatt.

Alt for ofte har norske myndigheter ikke respektert utfallet av folkeavstemninger. Dette gjelder blant annet de siste folkeavstemninger om kommunesammenslåinger der folket blir holdt for narr. Demokratene mener at en slik mangel på demokratisk sinnelag fra storting og regjering er uhørt. Ved å innføre bindende folkeavstemninger vil en slik overkjøring av det norske folk “rett og slett” bli lovstridig og umuliggjort.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene og tidligere stortingsrepresentant

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #NeiTilEU #NeiTilEØS #Stoppislam