Norske pensjonister fortjener langt bedre enn dette Erna!

Norske pensjonister fortjener langt bedre enn dette Erna!Norske pensjonister fortjener langt bedre enn dette Erna

Pensjonistene har dessverre gjennom år etter år mistet kjøpekraft. Fakta er at fem av de siste årene har pensjonistene mistet kjøpekraft – denne nasjonale skammen kan ikke forsette lengre. Derfor må pensjonistene snarest få forhandlingsrett på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene – selv om det er vanskelig for pensjonistene å streike. Husk at norske minstepensjonister har under 200-tusen kroner i året å leve av.

Er det pengene som bestemmer eller rettferdigheten? Regjeringen svekker folketrygden og øker forskjellene. Det er de som er mest avhengige av folketrygden som taper. Den svake kjøpekraftsutviklingen følger regelen om at pensjonene skal underreguleres med en faktor på 0,75 prosent. Flertallet i stortinget vil dessverre ikke gjøre endringer i dette dypt urettferdige systemet.

Pensjonistene må derfor snart få en forhandlingsrett på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene. Det er rett og slett ikke nok at pensjonistenes forhandling om regulering av folketrygdens grunnbeløp i dag en bare en drøfting som gir tapt kjøpekraft. Derfor må avkortningsregelen på 0,75 % snarest fjernes.

Norske pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive – noe stortinget selvsagt nå må vedta. Det er også viktig at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere må fjernes helt. Norske pensjonister kan ikke lengre leve på “smuler” fra den rike nasjonen Norges bord. Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #