Norske politikere mangler samvittighet

Hvor er norske politikeres samvittighet når det kommer til våre pensjonister og uføretrygdede?Hvor er norske politikeres samvittighet når det kommer til våre pensjonister og uføretrygdede?

I et stipulerte regnestykket viser jeg her en vanlig måned for en gjennomsnittlig minstepensjonist og uføretrygdet.

Regnestykket viser med tydelighet at minstepensjonisten og den uføretrygdede kommer økonomisk i minus hver eneste måned.

Minstepensjonister og den uføretrygdede trenger åpenbart et økonomisk løft for å ikke miste forholdsvis enda mer kjøpekraft i forhold til alle andre grupperinger i samfunnet.
 

Årsinntekt: 195.000
Inntekt pr. mnd.: 16.000

Livs- og boutgifter pr. mnd.:
Skatter og avgifter 2.500
Boutgifter (husleie) 9.000
Forsikring, TV, telefon 1.000
Strøm og kommunale avgifter 2.500
Klær, husholdning, etc. 500
Tannlege, frisør, etc. 250
Lege og medisiner 500
Transport 200
Mat og drikke 2.000
SUM Livs- og boutgifter = 18.450

Demokratene vil ha en kraftig økning av minstepensjon og uføretrygd, tilsvarende det trygden ville vært uten nedreguleringen som ble innført gjennom pensjonsreformen.

Vi ønsker at trygden skal indeksreguleres slik alt annet i samfunnet blir. Dette burde være veldig enkelt å få til.

Vi sender årlig milliarder av det norske folks penger ut av landet. I tillegg til at våre nyankomne asylsøkere og «lykkejegere» får mer utbetalt pr. mnd., enn mange av våre eldre — som gjennom livet har slitt for å få endene til å møtes.

Nå er det på høy tid at våre pensjonister får en høyere status i samfunnet og blir prioritert av våre politikere. Vi har mye å takke dem for, og da skal de også få noe tilbake av samfunnet.

Dette er noe Demokratene vil kjempe hardt for. Vi ønsker å bruke skattepengene der de skal prioriteres, nemlig på det norske folk.

Ønsker du en mer rettferdig politikk, så stem på Demokratene ved stortingsvalget 2021. På stortinget vil jeg jobbe målrettet og hardt for at Norge igjen skal ta vare på de som trenger det mest.

 
 
 
Demokratene - Tove Merethe Johansen
Tove Merethe Johansen
Organisatorisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #