Politikerne forsømmer “Alt for Norge”!

Politikerne forsømmer «Alt for Norge»!Stortingspolitikerne forsømmer «Alt for Norge».

Forsvaret har reklame på TV med budskapet «Vi søker menn og kvinner som vil bevare Norge og vår frihet». Nødvendigheten av et sterkt forsvar ser for meg ut til å ha vært et tilnærmet ikke-tema på Stortinget siden den gang da Gro Harlem Brundtland gikk imot folkets vilje og signerte «slavekontrakten» med EF, dagens EU – den såkalte EØS-avtalen.

Siden den tid har EØS-avtalen tilsidesatt Norges lover, og våre politikere har gitt fra seg kontrollen over naturresursene våre uten å blunke. Norge har med andre ord akseptert tusenvis av EU-direktiver og er i dag  den «flinkeste gutten i klassen» med flest vedtatte EU-direktiver enn noe annet EU land.

Alt dette har skjedd fordi en liten norsk politisk og økonomisk elité har brukt Norges befolkning og norske naturresurser i egen vinnings hensikt for tilegne seg mere makt og rikdom, samt for å tilstrebe seg fine og overbetalte stillinger utenfor Norges grenser.

Dette har eskalert så mye i omfang at selv med Norges oljeinntekter og sparekniven på statsbudsjettet rammer elitens arroganse alle områder for vanlige folk på grasrota. De leter desperat etter midler for å opprettholde sine gode relasjoner til EU, FN og kommersielle multinasjonale organisasjoner.

Vi har en skjult arbeidsledighet på grunn av et kostbart og overdimensjonert byråkrati i alle samfunnsledd – alt for mange ledere og direktører. Vi har også en bistands- og innvandringspolitikk som koster oss vanlige folk, skattebetalerne, alt for mye.

Hvor lenge skal eliten få fortsette..?

Eliten snakker til stadighet om økonomisk bærekraft og peker gjerne uforskammet på pensjonister og uføre som de skyldige for at de selv sliter med å dekke opp alle utgifter i statsbudsjettet. Er det noe som ikke er bærekraftig så er det dagens politiske elité , byråkratiet, den fremmedkulturelle masseinnvandringen og sosiale dumping gjennom import av billig arbeidskraft.

Demokratene mener at nok er nok og at det nå er på høy tid at det norske folk får politikere som setter Norge og Norges innbyggere først i alt de sier og gjør. Derfor er min oppfordring til deg leser at du tenker nøye gjennom hvilket politisk parti du vil skal representere deg på Stortinget fra neste valg i 2021! Tenk gjennom hvilket Norge du ønsker at dine barn, barnebarn og oldebarn skal vokse opp i, tenk som Demokratene: «Alt for Norge!».

 
 
 
Tore Eidsaune - Demokratene Stjørdal
Tore Eidsaune
Leder Demokratene Stjørdal

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Trøndelag #Stjørdal #Steinkjer #Verran #Malvik #Trondheim #Klæbu #Orkland #Orkanger #Meldal #Agdenes #Snillfjord #Politikerforakt