Skriftlig spørsmål til ordfører Skisland

Skriftlig spørsmål til ordfører SkislandSkriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe til ordfører Skisland om brannsikkerheten i kommunale boliger.

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

Senest den 23. januar i 2019 vedtok Kristiansand bystyre enstemmig å nedlegge Kristiansand boligselskap, som disponerte nesten 2000 kommunale boliger til teknisk etat i den nye storkommunen. Et av målene ved dette “grepet” var at standarden i kommunale boliger skulle bli tryggere og bedre.

Demokratenes bystyregruppe har mottatt flere bekymringer om brannsikkerheten i kommunale boliger. Grunnet dette er det derfor grunn til å spørre om det finnes en kommunal oversikt over hvordan disse boligene – og alle andre kommunale boliger i Søgne, Songdalen og Kristiansand er i henhold til lov og krav om: Brannsikkerhet, samt krav/pålegg om utbedring av brannsikkerhet og rømningsveier?

Om en slik oversikt ikke finnes, vil da ordføreren snarest igangsette dette viktige arbeidet for å få oversikt om hvilke tiltak som konkret må gjøres – for å heve brannsikkerheten i kommunale boliger?

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene

Kristiansand 13. januar 2020

Vidar Kleppe
Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EF #EU #EØS #NeiTilEU #NeiTilEØS