Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe om mulig dobbel lønn

Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe om mulig dobbel lønnSkriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe om mulig dobbel lønn.

Kristiansand kommune
Att: Ordfører Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

Det har dessverre den siste tid blitt avdekket en rekke saker der politikere mottar dobbelt-lønn for sine politiske verv. I Nye Kristiansand har vi etter valget hatt en utskifting av den politiske ledelse som gjør at flere muligens har gjort krav på såkalt etterlønn.

Man forstår ut fra medias dekning av ulike saker at dobbelt-lønn forekommer når etterlønnen ikke blir trukket krone for krone med den lønn som mottas i nye politiske verv eller i andre stillinger personer har fått tildelt etter at deres politiske embeter opphørte etter valget i 2019.

Kan ordføreren forsikre våre innbyggere om at det ikke har forekommet utbetaling av dobbelt-lønn fra vår kommunale administrasjon til de som var folkevalgt i 2019?

 

Kristiansand, 2. mars 2020

Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #ACER #NeiTilEU #NeiTilEØS #Innvandring #Islam #StoppIslam #NAV #Barnevernet #Tannhelse #Eldreomsorg #Sykehjem