Vidar Kleppe har rett!

LESERINNLEGG: Vidar Kleppe har rett!Den 14. februar skrev Terje Hansen fra Tromsø et reflektert og faktabasert leserinnlegg i Bodøposten.no, til støtte for Demokratene og Vidar Kleppe.
Demokratenes sentralstyremedlem og fylkesleder i Trøndelag, Tor-Andre Hopen, mener leserinnlegget er såpass treffende for Demokratenes politikk at det fortjener å republiseres på partiets egen nettside:

 
 
LESERINNLEGG: Vidar Kleppe har rett!

Vidar Kleppe (Dem) har helt rett i sine påstander der økende kriminaliteten i vårt samfunn koster myndigheter og samfunnet milliarder av kroner hvert år. Tar man med de menneskelige kostnadene for ofrene og deres familier, kan man ikke sette noen sum på tragediene.

Alle vestlige nasjoner har en grunnlov. I den står det at man skal ta vare på folket og nasjonens interesser. Men gjør vi det? Neppe. Ved å åpne for masseinnvandring fra ikke-vestlige nasjoner har vi sannsynligvis påført våre samfunn enorme og ubotelige skader, kanskje for all fremtid.

En lett og overfladisk måte å se resultatet av dette på er hvilke personer som står på FBI sin «Most Wanted» liste og tilsvarende liste for Europol her på kontinentet. Legger man sammen de to listene kommer man til at 46 prosent av de ettersøkte av FBI og Europol har en ikke-vestlig etnisk bakgrunn. (Dette inkluderer romfolk, som vi plasserer i denne kategorien). Dette er ren fakta fra Kleppes side.

LESERINNLEGG: Vidar Kleppe har rett!Det betyr at kun ut fra disse to listene, så ville man uten ikke-vestlig innvandring ha fjernet en svært stor andel av de kriminelle i Vesten. Dette gjenspeiler seg i fengsler i Norge, Sverige, Danmark og i resten av Europa. Kriminalkategorier som drap, narkotika, ran, menneskesmugling og terror kunne ha sunket som en stein.

Fengsler kunne blitt stengt ned av mangel på kriminelle. Politiet kunne sluppet å være bevæpnede i store deler av Vesten. Kvinner og barn kunne igjen kunne gå trygt i være gater. Ofre for grov vold og religiøs terror kunne nærmest forsvunnet over natten.

Hvorfor lot vi det komme så langt? Hvorfor lot vi Arbeiderpartiet og deres politiske meningsfeller i Vesten ta over kontrollen over vår fremtid?
Det hele er i ferd med og utvikle seg en ren tragedie for våre demokratier. Men løpet er heldigvis ikke kjørt!

La oss få inn Demokratenes Vidar Kleppe med likesinnede på Stortinget valget 2021. En ny kurs må stakes ut, en kurs der FrP ikke lenger er det eneste alternativet.

Terje Hansen
Tromsø, 14. februar 2020

 
 
Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #EØS #EU #ACER #NeiTilEU #NeiTilEØS #Innvandring #Islam #StoppIslam