Demokratene i Hordaland vil overvåke moskeene i Bergen

«Vi vet at Islam er i stor vekst, vi ønsker å kartlegge moskeene i Bergen for å luke ut potensielle ytterliggående, islamister», sier førstekandidat for Demokratene i Hordaland, Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe

«Vi har også merket oss at Bergens Tidene har besøkt byens fem moskeer, den største med hele 2 500 medlemmer, og unngår helt å fortelle hvilken ideologi som fremmes bak dørene. Det vi konkret får vite er at islam vokser raskt i Bergen,» sier han.

andrekandidat Jan-Ove Fromreide er også bekymret. «Det bør være et krav om at imamer ikke prediker annet språk enn norsk, hvis det ikke er tolker tilstede,» sier han.

«Et slikt tiltak kan hindre radikalisering. Samfunnet kan ikke med åpne øyne finansiere moskéer der vi vet at imamer kan komme til å spre hat og i verste fall oppfordre til terror. Nå må det bli slutt på troskyldigheten», sier Vidar Kleppe.

  • Stein Ankerssletta

    Tilby overvåkning av alle kirker, – på forutsetning av at muslimene gjør det samme.

  • Richard Olsen

    Overvåkning? Hva har dette å si for islamiseringen I Norge? Nei så og si ingenting. Skal du det monne må moskéene stenges og alle kanaler for å spre ondskapen som islam beviselig er, elimineres. DVS. koranskoler, arabiske skoler osv. må forbys.

  • Terje Kristiansen

    Leste nylig et intervju med en meget kjent norsk muslim. Han hadde konvertert til Islam og etter en tid kommet inn i et miljø og til en moske der hovedsaken var ekstremisme! Han uttalte at han var heldig som hadde greid å bryte ut av dette miljøet og arbeidet nå mot slike holdninger. Dette viser klart at om muslimene får frie tøyler så kan stor skade skje på vårt samfunn. Og politikerne gir bare fanden! De leser visst ikke slike intervjuer. De mener vel at slike uttalelser er vrangforestillinger, men jeg oppfattet det som seriøst og intervjuobjektet var en av Norges mest kjente muslimer pr. dags dato.