Støre prøver å lure pensjonistene

«Støre og Aps nye pensjonsforslag går ut på å fjerne dagens ordning, der pensjonistene hvert år kuttes med 0,75 prosent mot lønnsveksten. I den nye ordningen vil pensjonistene få halvparten av det arbeidstakere får. Pensjonene øker med 0,4 prosent dersom reallønnsveksten blir på 0,8 prosent. Mens ordningen i dårlige perioder vil kompensere motsatt vei. Blir det en reallønnsnedgang på 0,4 prosent, får pensjonistene 0,2 prosent. Dette gir inntrykk av at Ap vil fjerne underreguleringen. Mens det egentlig bare erstatter den med en annen form for underregulering,» skriver Jorunn Aaselle Olsen, som er tredje stortingskandidat for Demokratene i Norge i Vest-Agder. Hun fortsetter:

«Støre skaper inntrykk i media at han jobber for at pensjonistene skal få bedre økonomi . Men det han egentlig foreslår er lavere lønnsvekst for pensjonister enn for resten av samfunnet. Ap har visst dessuten glemt at de stemte for den pensjonsreformen som er nå.

Nå nærmer vi oss valgkamp, og som vanlig er atter en gang pensjonister og de syke/uføre ett hett tema. Merkelig at de kun er populære hvert 4. år. Nå ser vi de store partiene i sosiale media, lover gull og grønne skoger til de som bygde opp landet vårt. Kampen om pensjonistens stemme er begynt! La oss heller hedre de eldre. De burde ikke ha det vanskelig økonomisk. En enslig minstepensjonist har ikke mye å rutte med. Å foreslå 300 kr i lønnsøkning i året for en pensjonist, er ett hån!

Den diskriminerende politikken av eldre og må opphøre! Demokratene i Norge ønsker å fjerne avkortningen på 15 prosent av grunnpensjonen / garantipensjonen til gifte og samboere. Minstepensjonister trenger ett kraftig økonomisk vekst».

  • Erik Solberg

    Hvorfor skal ikke pansjonister há samme lønnsvekst som alle andre??

  • Tove Mikarlsen

    Ja hvorfor skal ikke pensjonistene ha samme lønsvekst som andre. Kjøpekraften min og andres blir mindre for hvert år. Jeg er minste pensjonist og får 147.708.- imnd. Gift sådann. Det er ikke mye. Skal man på ferie , går det nesten ikke an. Kjøpe seg klær er vanskelig og må kjøpes på salg. Ikke at det er galt. Men det kunne jo vært hyggelig å kjøpe når man trengte det. UFF det er et slit.

  • Irene Galåen Kennel Karesinda

    Ikke forbauset ! Pensjonistene har sakket akterut lenge, og pensjonsreformen som de grådige stortingspolitikerne har stemt igjennom svekker hele pensjonssystemet som vi engang hadde.. . samtidig som de ordner for seg selv. Ingen har vel bedre pensjonsordninger enn storingspolitikerne. Jeg synes det er trist at landets politikere gjør dette!