Trøndelag samlet til ett rike

I anledning fylkessammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag 1.januar i år, hadde partiets fylkeslag i de to tidligere trøndelagsfylkene felles årsmøte sist lørdag hvor begge fylkeslagene formelt ble slått sammen og nytt styre valgt.

Styret Trøndelag fylkeslag

Konstituert styre, f.v.: Roger Gundersen, Trond Rennan, Rune Johnsen (nestleder), Kjetil Østhus, Helge Okstad og Tor-Andre Hopen (leder).
Ikke tilstede: Kjell Arne Trana, Torgeir Slind og Frank Kåre Hansen.


Nestleder Rune Johnsen

Nestleder Rune Johnsen

Selv om Demokratene i Norge på forhånd var sterkt kritisk til den politiske prosessen som foregikk i forkant av fylkessammenslåingen, hvor innbyggernes ønske og krav om folkeavstemning ble ignorert av regjeringen og fylkespolitikerne, må vi som lite politisk parti i opposisjon likevel ta til etterretning at det nye Trøndelag fylke nå er et faktum, sier nyvalgte fylkesleder Tor-Andre Hopen, som i 2017 også var fylkesleder i tidligere Nord-Trøndelag fylkeslag.

Vi har etter årsmøtet, som ble avholdt i Malvik kommune lørdag 7.april, fått et samlende og sterkt styre i vår nye fylkesorganisasjon. Vi ser derfor med optimisme frem mot neste års kommune- og fylkestingsvalg, og vi vil derfor satse hardt på å markere oss tydelig i det politiske landskapet i Trøndelag frem mot valget neste år. Å fremme vårt partipolitiske program er styrets viktigste oppgave, noe vi gleder oss til å jobbe med fremmover, sier nyvalgte leder i Trøndelag fylkeslag.

Styreleder Tor-Andre Hopen

Styreleder Tor-Andre Hopen


Geografisk er det nye Trøndelag fylke et stort og langstrakt fylke. Distansen fra fylkesgrensen i sør til fylkesgrensen i nord langs E6 utgjør hele 45 mil, eller sagt med andre ord en kjøretur på 6 timer. Antall innbyggere i fylket var ved utgangen av 2017 på ca. 458750 innbyggere (tall fra SSB). De største byene i fylket er Trondheim, Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Namsos og Røros. De geografiske utfordringene det innebærer å drive valgkamp i et så stort fylke, krever at det nye styret tenker nytt og kreativt, påpeker Hopen.

Informasjon om styrets sammensetning og kontaktinformasjon finner du her: demokratene.no/organisasjon/fylkeslag/trondelag

Varamedlem i fylkesstyret, Roger Gundersen, serverte kaffe og hjemmebakte wienerbrød under årsmøtet, noe alle som deltok på årsmøtet satte ekstra stor pris på, så stor takk til Roger for prima bevertning!

#DemokrateneTrøndelag #DemokrateneSteinkjer #DemokrateneTrondheim #Valg2019 #Kommunevalg #SteinkjerKommune #TrondheimKommune #Steinkjer #Trondheim #TorAndreHopen

  • Gjest

    ja det var et fint møte 🙂 god hjembakst også 🙂

  • Ja Roger er en bakemester av ypperste klasse, gull verd for Demokratene i Norge! 🙂

  • Max Hermansen

    Herlig at dere har kommet så bra ut av sammenslutningen.