700 sjøfolk kan miste jobben

«Rundt 700 norske sjøfolk trues med å miste jobben og erstattes av utlendinger. Det fremgår godt gjemt i statsbudsjettet», sier Jan-Ove Fromreide, som er leder for Demokratene i Norge i Askøy.

«Gjemt bort i «Gul bok» (St.prop 1 S) blir det gjort klart at denne regjeringen forventer klarsignal fra ESA til å gjennomføre de planlagte endringene for de to Kiel-ferjene til Color Line, regelendringer som vil gjøre det mulig og lønnsomt for selskapet å bytte ut norsk arbeidskraft med utenlandsk,» sier han.

«Regjeringen skriver at de forventer at denne endringen blir iverksatt andre halvår 2018 og at dette vil medføre reduserte kostnader i refusjonsordningen. I klartekst betyr det at denne regjeringen vil legge til rette for å erstatte nesten 700 norske sjøfolk med billig utenlandsk mannskap,» mener Fromreide.