Alle forbrytere må straffes for alle forbrytelsene de begår

I mange straffesaker dømmes gjerningspersonen for mer enn ett lovbrudd. Retten fastsetter i slike tilfeller en fellesstraff for alle lovbruddene under ett. Straffen vil normalt være strengere enn det mest alvorlige av lovbruddene ville kvalifisert til alene, men lavere enn om man hadde lagt sammen straffene som ville vært utmålt for hvert enkelt av lovbruddene.

I et høringsnotat fra Justisdepartementet foreslås endringer i straffeloven som vil innebære en skjerping av straffenivået i saker hvor lovbryteren dømmes for flere straffbare lovbrudd. Som en del av dette forslaget foreslår regjeringen også å heve strafferammen til fengsel i inntil 30, 40 eller 50 år når det utmåles felles straff for flere alvorlige lovbrudd, for eksempel flere drap.

«Det er et forslag i riktig retning, men ikke godt nok. Systemet bør være slik at det blir utmålt straff for hvert enkelt lovbrudd, og slik at disse straffene blir lagt opp på hverandre til den samlede straffereaksjonen. Alt annet er urimelig, fordi det gis en form for strafferabatt for forbrytere som begår mange innbrudd, mange ran, eller utfører flere voldtekter. Strafferabatten vil bli mindre enn før etter Regjeringens forslag, men vil eksistere fremdeles,» påpeker lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.

Han eksempelferer med denne tenkte situasjon, som har oppstått i praksis flere ganger: «Du tar en innbruddstyv på fersk gjerning og leverer ham til politiet. Noen måneder senere får du et brev om at saken er henlagt, begrunnet med at innbruddet og ramponeringen av leiligheten eller hytten din ikke vil ha betydning for straffeutmålingen. Med andre ord: Han ødelegger store verdier for deg, men blir ikke straffet for det».

«Og hva må en ung voldtatt jente tenke dersom hun får vite at voldtektsmannen ikke blir straffet for voldtekten selv om han finnes skyldig, fordi han har voldtatt andre jenter tidligere,» legger han til.

«Alle forbrytere må straffes fullt ut for alle de kriminelle handlingene de begår. Uavhengig av om an da må sitte resten av livet i fengsel. Det er merkelig at kun Demokratene i Norge mener det» konkluderer lederen for Demokratene i Norge.