Norske forbrukere må betale for kraftkabler til Europa og belønnes med enda høyere pris på kraft.

«Ikke bare skal vi vanlige forbrukere betale for utbygging av strømnett inkludert eksportkabler, vi skal også belastes med høyere priser da landene vi selger til har høyere priser! Og da blir de konkurrenter på pris til oss? Når så staten eier mer enn 50% av alle kraftverkene og er pådriver for det skal være betaling via sosialisme i byggingen, men inntjening via kapitalisme der andre har betalt og selgerne bare skummer fløten, kan man spørre seg hvorfor Ap også oppfører seg som et Høyreparti?,» mener Demokratene i Norges førstekandidat i Rogaland Pål Andor Østvold

«Jo, fordi AP er et høyre parti,» svarer han, og legger til: “Hvorfor lage ris til egen rau er et ordtak i Rogaland” så hvorfor betaler vi for å øke prisene til eget forbruk? Hvorfor velger vi EU partiene og deres politikk? Ap-H-Frp-Krf-V er europakomiteen på stortinget. De har siden 1994 gjennom deres innmelding av Norge i EØS og EU systemet konsekvent gjort det slik at det er sosialisme i bekostningen av eksporten av norske ressurser mens det er folket som betaler det på godt gammelt kapitalistisk nivå. Hvorfor tillater vi dette igjen og igjen?,»

«Demokratene i Norge​ er imot at det Norske folk skal tappes for landets og egne ressurser til fordel for andre,» slår han fast..