Rød kamp mot blå regjering

Tor-Andre Hopen - Demokratene TrøndelagSom Demokratenes observatør under LOs 1.mai markering i fullsatt Steinkjer rådhussal, var det nærmest umulig å ikke føle et ubehagelig nærvær av «elefanten» i rommet.

Den sterke alliansen og gode vennskapet mellom LO, Ap, Sv og Rødt var umulig å ikke legge merke til. Jeg registrerte sågar et par gamle AKP’ere i salen – riktignok aldersmessig utgått på dato, men åpenbart i godt «rødt» selskap.

Under parolen «alle skal med», eller «rød kamp mot blå regjering» som den venstreorienterte Trønder-Avisa annonserte, ble dagsorden satt da lokalleder i LO-Steinkjer, Børre Selen, åpnet 1.mai-arrangementet med å oppfordre publikum til å donere penger til Palestina i regi av Norsk Folkehjelp som gikk rundt i salen med tiggerkoppen – undertegnede holdt simpelthen på å ramle av stolen i ren vantro.

Første hovedtaler var SVs 2.kandidat i Nord-Trøndelag, Siv Furunes. Hun brukte mye av taletiden sin til å presisere hvor viktig det er å boikotte Israel. Det var fra undertegnedes side ikke uventet budskap fra nok en kunnskapsløs Sv-politiker som ikke har forstått det grunnleggende faktum i Israel/Palestina-konflikten – men så var da også SVs irrasjonelle og kunnskapsløse forståelse av Israel/Palestina-konflikten en av hovedårsakene til at undertegnede forlot Sv for flere år siden.

Demokratene motsetter seg at Norge gir fra seg politisk selvråderett, suverenitet og makt til overnasjonale organer som EU, og vi motsetter oss at norske naturressurser og verdier selges til utenlandske interesser. Demokratene i Norge motsetter seg også tvangssammenslåing av fylker og kommuner, sentralisering og privatisering av samfunnsviktige institusjoner, infrastruktur og samferdsel som Norge er så totalt avhengig av for å sikre fremtidig velferd og livsgrunnlag for alle grupper i samfunnet – uansett hvor man velger å bo i vårt langstrakte land. Demokratene i Norge ønsker lovfestet obligatorisk bruk av folkeavstemning (direktedemokrati) som politisk beslutningsverktøy i alle viktige saker av nasjonal og distriktspolitisk betydning. Dette er blant våre aller viktigste nasjonale og distriktspolitiske fanesaker!

Det hersker ingen tvil om at de røde partiene har mye politisk til felles med Demokratene når det gjelder sosialdemokratiske og humanistiske verdier. Både når det gjelder et trygt og forutsigbart arbeidsmarked, trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår, helse, utdanning, samferdsel, infrastruktur og en rekke andre viktige områder som betyr mye for folk flest, så har Demokratene i Norge stort sett felles ideologisk plattform med de røde partiene. Sågar kan det nå virke som om det sakte men sikkert har begynt å synke inn hos de globalistiske røde partiene at Norge må ut av EØS (EU) og Schengen dersom norske arbeidsplasser skal kunne sikres og reddes fra sosial dumping og billig arbeidsinnvandring. Et politisk standpunkt Demokratene i Norge har hatt programfestet i mange år allerede, men stadig blitt tilbakevist på og latterliggjort for av nøyaktig de samme partiene som nå later til å ville adoptere vårt EØS-standpunkt – paradoksalt nok, men ikke uvanlig for stereotypiske «røde» partier på venstresiden. Men her stopper også likheten mellom Demokratene i Norge og de røde globalist-partiene.

Av de 8 appellantene som var på talerstolen var det merkverdig nok bare en av dem som i ord nevnte ordet «innvandring» i talen sin, nemlig fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik (Ap). Han omtalte i god tradisjonell Ap-ånd fra talerstolen at innvandring i Europa og Norge er en sann kulturberikelse han ikke under noen omstendighet vil være foruten; «tenk så kjedelig da å bare være sammen med sine egne hele tiden» forfektet han fra talerstolen og brukte AUF som stjerne-eksempel på hvor vellykket APs globaliserings-prosjekt er. Vi skal ta i mot enda flere migranter til Norge, for innvandring utgjør bare «litt» utfordring for oss i Ap, men det skal vi enkelt ordne ved å prioritere riktig over statsbudsjettet, gjeninnføre arveavgiften og øke inntektsskatten «litt» til hver enkelt av oss vanlige lønnsmottagere og trygdede når vi får tilbake regjeringsmakt etter høstens stortingsvalg, konkluderte fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik (Ap).

«Kamerater, i solidaritet til mennesker på flukt skal Norge ta i mot enda flere flyktninger!» (les: fra muslimske land). Det var med andre ord ingen tvil om retningen APs Tore Sandvik ønsker å styre landet vårt -nemlig å videreføre finansiering av masseinnvandring fra fremmedkulturelle muslimske land. Det var nærmest umulig å misforstå fylkesordførerens ubegrensede begeistring for det jeg vil kalle «cocktail-kulturalisme», eller multikulturalisme som det pr. definisjon heter. Jo flere ulikheter, ulike kulturer og religioner vi mixer sammen, jo bedre og flottere vil det bli å leve og bo i Norge fastslo fylkesordfører Tore Sandvik fra talerstolen. Kanskje forståelig nok at en Ap-bastion som allerede i ung alder startet sin politiske karriere i AUF og LO har et snev (eller to) av manglende realitetsforståelse, det har vi dessverre sett så alt for mange eksempler på blant den sosialistiske elitén.

Steinkjer rådhus

Foto: Fra LOs 1.mai markering i Steinkjer rådhus

Undertegnede merket seg at ingen av de 8 appellantene med et eneste ord nevnte vår manglende forsvarsevne, vårt eget militære forsvar som Ap gjennom flere år i regjering har rasert til det det er i dag – nemlig til ingen ting.

Sett i lys av dagens verdensbilde er min åpenbare forståelse av de røde partienes politiske ideologi at ideologien deres er utgått på dato. De globalist-røde partiene undergraver sosialismens grunnidé slik sosialismen opprinnelig var ment å fungere for å bygge bærekraftige nasjoner og velferd til folket. De røde partiene i Norge vil før eller siden tvinges til å innse sin feilslåtte populistiske ny-sosialisme når folk flest (les: velgerne) oppdager prisen de må betale i form av tapt velferd, svekket sikkerhet og kulturelt forfall. Se bare over grensene til andre europeiske land (inkl. USA) som ligger 5-10 år foran oss med samme utvikling og allerede har begynt å nå bristepunktet for hva en nasjon og et folk kan tåle av velferds-rasering, tapte arbeidsplasser, islamisering og økt terrorfare etter mange tiår med politisk «rødt» vanstyre.

Multikulturalisme som de røde partiene forfekter som bærekraftig, nødvendig og kulturberikende i sosialismens navn, er et fenomen i vår tid som ikke var demografisk relevant tidlig på 1800-tallet da sosialismen ble utviklet som «verktøyet» som skulle bygge nasjoner og bedre levestandard og sosial rettferdighet. Multikulturalisme eksisterte ikke i nevneverdig demografisk betydning og var kort og godt ikke en del av sosialismens ideologi før etter andre verdenskrig da sosialistbevegelsen begynte å sysle med tanken om å skape et globalt grenseløst «paradis på jord» – en verden uten landegrenser og nasjoner med selvråderett og særegen kultur.

Ingen av appellantene fra LO. Ap, Sv og Rødt som var på talerstolen nevnte «islam» med et eneste ord. At islam er en reell trussel mot selve eksistensgrunnlaget til vårt frie demokrati, ytringsfriheten, den kristen kulturarv og vårt humanistiske verdisyn. Men så forventet da heller ikke undertegnede at så ville skje – med «elefanten» i rommet.

Bortsett fra mye surrealistisk gammel og lett gjenkjennbar rød retorikk fra rådhusets talerstol, var det flott underholdning med korsang fra Steinkjer damekor – da følte selv undertegnede det berettiget å applaudere.


Tor-Andre Hopen
Demokratenes 1.kandidat i Nord-Trøndelag


Følg oss på facebook#Trøndelag #Steinkjer #Verran #Malm #Namsos #Verdal #Stiklestad #Levanger #Stjørdal #Værnes #Malvik #Trondheim #Klæbu #Orkanger #Orkland #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Frosta #Inderøy #Mosvik #Vikna #Namskogan #Snåsa #Oppdal #Røros #Skaun #Melhus “Trøndelag fylkeskommune” “Steinkjer kommune” / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen