Norske bilister melkes av Stortingspartiene

Da Fremskrittspartiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som sier at han er bompenge motstander nylig la fram Nasjonal transportplan for årene 2018-2028 kom det fram at bompengene som er omfattet av planen beløper seg til over 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året. Det fikk Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe til å rase over FrPs løftebrudd. «Vanligvis jubler vi når det blir satt norgesrekorder, men denne gangen er det grunn til å gråte for norske bilister», sa han. Nå viser det seg at norgesrekorden er langt mer solid enn det regjeringen ville innrømme. En kunne “rett og slett” trodd at de var dopet i sin iver etter å kreve bompenger og rushtids-avgift.

Det er bladet Motor, som er medlemsbladet til Norges Automobil-Forbund (NAF), som har regnet seg fram til at den reelle bompengeutgiften for de kommende årene blir hele 281 milliarder kroner. Det vil si 112 000 kroner på hver bilist i Norge. «Økonomisk ruin for mange bileiere med normale eller lave inntekter,» mener Kleppe. «Dette kan vi ikke leve med. Konsekvensen vil bli at mange familier må gi opp å bruke bil, og mange vil få store praktiske problemer med å komme seg til arbeidsplasser, butikker eller barnehager,» frykter han. 

Regjeringen har heller ikke tatt med regningen for fylkesveiene i sin melding, og ikke minst totalprisen for de mange, store bypakkene er inne i den nasjonale transportplanen, ifølge bladet Motor. Når disse bompengeprosjektene tas med mener Motor at prisen som norske bilister gjennomsnittlig må betale hvert år for å passere bomstasjoner ender på ufattelige 112 000 kroner. Dette er en norgesrekord som er pinlig å ha i rekordbøkene. Nok er nok, og Demokratene sier stopp!