Norge trenger jobbgaranti for mennesker med nedsatt funksjonsevne

«Demokratene i Norge ser det som svært viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid som alle andre. Dette er noe FFO også til enhver tid prøver å formidle. Det er et faktum at de aller fleste mennesker med funksjonsnedsettelser ønsker å være i arbeid, men tilbudet er for lite i forhold til alle de som ønsker et slikt tilbud,» skriver Vidar Kleppe og Jorunn Aaselle Olsen.De er henholdsvis førstekandidat og tredjekandidat på partiets stortingsliste fra Vest Agder. De fortsetter:

«I dagens opplyste samfunn så bør alle være klare over at det å ha nedsatt funksjonsevne ikke er ensbetydende med å ha nedsatt arbeidsevne. Demokratene ønsker at regjeringen snarest legger opp til et tilbud gjennom NAV som øker yrkesdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonshemming og kronisk syke.

I dette ligger det selvfølgelig også kompenserende tiltak som understøtter ordinær arbeidslivsdeltakelse. Det kan og skal ikke være slik i et av verdens rikeste land at man ikke har råd til å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et tilbud tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Det har selvsagt stor betydning for de menneskene dette berører at man får komme seg ut i arbeidslivet istedenfor å sitte hjemme. Her har politikerne, staten, fylket, kommunene og det private næringsliv en jobb å gjøre for å få flere jobber til mennesker med nedsatt funksjonsevne.»