Bompenger knuser mange familiers økonomi

Da Fremskrittspartiets samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la fram Nasjonal transportplan for årene 2018-2028 gikk det fram at bompengene som er omfattet av planen beløper seg til 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året. Det fikk Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe til å rase over FrPs løftebrudd.

«Vanligvis jubler vi når det blir satt norgesrekorder, men denne gangen er det grunn til å gråte», siser han. Nå viser det seg at norgesrekorden er langt mer solid enn det regjeringen ville innrømme. Partileder Makvan Kasheikal (bildet) rister på hodet over regjeringen.

Det var bladet Motor, som er medlemsbladet til Norges Automobil-Forbund (NAF), som regnet seg fram til at den reelle bompengeutgiften for de kommende årene blir hele 281 milliarder kroner. Det vil si 112 000 kroner på hver bilist i Norge.

«Økonomisk ruin for mange bileiere med normale eller lave inntekter,» mener Kasheikal. «Dette kan vi ikke leve med. Konsekvensen vil bli at mange familier må gi opp å bruke bil, og mange vil få store praktiske problemer med å komme seg til arbeidsplasser, butikker eller barnehager,» frykter han.

Regjeringen hadde ikke tatt med regningen for fylkesveiene i sin melding, og heller ikke totalprisen for de mange, store bypakkene er inne i den nasjonale transportplanen, ifølge Motor. Når disse bompengeprosjektene tas med mener Motor at prisen som norske bilister gjennomsnittlig må betale hvert år for å passere bomstasjoner ender på 112 000 kroner.