Demokratene vil sende «Ureturnerbare» innvandrere til Afrika

Faksimile VG 21. juli, 2017.

VG meldte om 21. juli om Belal som ble vedtatt sendt ut av landet i 2008. (Les mer om samme mann her.) Men han har nektet å opplyse om hvor han kommer fra, og norske myndigheter har derfor ikke visst hvor de skulle sende ham. I oppslaget i VG står det: «Politiet får ikke sendt Belal ut av Norge, fordi han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra, heter det i en rekke rettsavgjørelser.

Belal hevder han ikke vet hva han heter til etternavn, og at han kommer fra Algerie. Politiet mener å vite hans rette navn, og at han er marokkansk statsborger, står det i en kjennelse fra Oslo tingrett.»

I tiden etter 2008 har han begått en rekke straffbare handlinger, og nå er han også siktet for drap. I oppslaget i VG heter det: «I mars i år møtte Belal Belal (29) i Oslo tingrett, tiltalt å ha slått en mann med glassflaske slik at vedkommende fikk kraniebrudd, en forsøksvis knivstikking, oppbevaring av 216 gram hasj og bæring av en pistol.»

Når ulovlige innvandrere nekter å oppgi korrekt identitet kan det være svært vanskelig å finne ut hvilket land de kommer fra. Reglene om at ulovlige innvandrere nødvendigvis må sendes til det landet der de har sitt statsborgerskap gjør det mulig for ulovlige innvandrere å forbli i Norge på ubestemt tid. Resultatet av praksisen var i dette tilfellet en rekke alvorlige forbrytelser.

Demokratene i Norge mener imidlertid at Norge nå må lære av Israel. Israel sender ulovlige innvandre til land i Afrika som er villige til å ta dem i mot mot betaling. (The Israeli government has deals with two countries in Africa to host its unwanted migrants. It promises that people who take the option of “voluntary departure to third countries” will receive papers on arrival that give them legal status in the country.) Det er ikke nødvendig å stille krav om at de ulovlige innvandrerne nødvendigvis skal sendes til det landet der de er statsborgere.

Hvis Demokratene i Norge blir representert på Stortinget etter høstens valg vil vi foreslå for Stortinget at det åpnes for å sende ulovlige innvandrere til tredieland dersom de nekter å opplyse om eget statsborgerskap. Demokratene vil også foreslå at Norge gjør som Israel og oppretter avtaler om mottak av ulovlige innvandrere med afrikanske land. Kostnadene ved å inngå disse avtalene belastes uhjelpsbudsjettet. På dette vis vil fattige land få anledning til å skaffe seg inntekter på «ærlig arbeid» snarere enn å tigge samtidig som Norge blir kvitt ulovlige innvandrere.

Belal ble omtalt av VG også i 2015. Dette er en faksimile fra 30. mars, 2015.