Derfor er det viktig å flytte den norske ambassaden i Israel til Jerusalem

«Den amerikanske presidenten Donald Trump har lovet å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra den israelske badebyen Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem. Norge bør også flytte vår ambassade. Det er vanlig praksis i norsk utenrikstjeneste at norske ambassader plasseres i et lands hovedstad. Jerusalem er Israels hovedstad,» skriver lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, og fortsetter:

«Israel fikk kontrollen over Jerusalem for 50 år siden etter at Israel i 1967 slo tilbake det jordanske angrepet mot Israel. I den perioden Jordan kontrollerte de østlige delene av Jerusalem, inkludert Klagemuren, fra 1948 frem til 1967, ble jøder nektet tilgang til sine hellige steder. En slik situasjon bør Den norske regjeringen føle seg forpliktet til å unngå for fremtiden. Derfor bør signalet være at hele Jerusalem er Israels hovedstad og tilhører Israel.

Men en norsk ambassadeflytting betyr likevel ikke nødvendigvis det samme som å ta stilling til fordel for de israelske posisjonene i fremtidige forhandlinger mellom palestinerne og Israel om Jerusalems status.

Plasseres ambassaden i de vestlige delene av byen vil det være en helt nøytral handling. Det som er ille er at Norge i dag ikke forholder seg nøytralt til spørsmålet om hvem som har retten til å styre over Øst Jerusalem, inkludert jødenes helligste sted. Vi støtter i praksis palestinerne. Hadde vi flyttet vår ambassade til Øst Jerusalem ville vi støttet Israel. Vest Jerusalem er selvsagt en helt nøytral ambassadeplassering.

Det er viktig for de kommende fredsforhandlingene at visse grunnleggende prinsipper legges i bunn og aksepteres av begge parter. Den norske regjeringen bør derfor signalisere at Israels suverenitet over Jerusalem er en stabbestein som ikke kan flyttes, og at et slikt prinsipp må godkjennes av de palestinske lederne for å komme videre i fredsforhandlingene. Subsidiært bør vi i alle fall slutte med å støtte palestinernes krav. Det fører kun til at de nekter å gi etter i forhandlingene, siden de vet at de har verdenssamfunnet, inkludert Norge, i ryggen. Det låser fast alle forhandlinger om en fredsløsning.»