Visumplikt for rumenere kan spare oss for import av kriminalitet

En rekke sigøynere med rumensk statsborgerskap har tatt seg inn i Norge. I

Christen Krogvig mener Norge må innføre visumplikt for rumenere og andre land som eksporterer kriminalitet til Norge.

kjølvannet følger tigging og kriminalitet. (Les: Rumenske kriminelle står bak flere grove tyverier i Oslo enn nordmenn.) Norge bør derfor stenge grensene for rumenske borgere, som ikke har en aktverdig grunn til å besøke Norge. (Det samme gjelde trolig også noen andre land som eksporterer kriminelle.)

EØS-avtalen gir alle rumenske borgere rett til å oppholde seg i Norge i perioder. Selv om de har noen legitim grunn til å søke seg til Norge som turister, studenter eller arbeidstagere. Dette er en av grunnene til at Demokratene i Norge vil si opp EØS-avtalen.

Det er EØS som gir rumenerne rett til å oppholde seg i Norge, men det er Schengen-avtalen som har forpliktet oss til å ikke ha permanent

Rumenere bør vise pass for å ta seg inn i Norge. I tillegg bør vi kreve visum.

grensekontroll. Demokratene i Norge vil også si opp Schengenavtalen og innføre permanent kontroll langs alle grenser.

Det at det innføres grensekontroll innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at alle som ikke har oppholdstillatelse i Norge, må søke om visum for å besøke landet. For noen land er det ikke nødvendig med visumplikt. Men når det gjelder Romania, og noen andre land i Europa, må det etter min mening absolutt innføres visumplikt. Men søknadsprosedyren trenger imidlertid ikke å være svært omstendelig. Antagelig vil rumenere kunne få visum via internett. I portalen for visumsøknader må identiteten til søkeren sjekkes. Rumenere som tidligere har tigget eller begått annen uønsket aktivitet, skal svartelistes og nektes visum. Tigging og kriminalitet bør for øvrig selvsagt resultere i umiddelbar utvisning for alle som ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge.

Ved disse tiltakene vil rumenske tiggere og kriminelle bli sendt hjem mens rumenere som har en legitim grunn til å besøke Norge, som for eksempel turisme, fremdeles vil være velkomne til vårt vakre land.

 

Dette fenomenet blir vi kvitt ved å innføre visumplikt for rumenske statsborgere.

Christen Krogvig

Demokratene i Norge