Derfor må du stemme på Demokratene i Norge

Max Hermansen er Demokratene i Norges førstekandidat i Oslo. Han har flere gode grunner for at han selv og partiet skiller seg ut som det eneste fornuftige partiet å stemme på. «Det er ikke mulig å protestere mot en liberal innvandringspolitikk og for å stanse den islamske invasjonen på enn å markere det med å stemme på det eneste partiet som klart og tydelig vil stanse innvandringen av muslimer til Norge,» mener han.

«Regjeringen har tillatt rekordmange muslimske innvandrere å komme inn i Norge i de siste fire årene, og latt dem bevege seg fritt i det norske samfunnet, begå voldtekter, selge narkotika, eller forsvinne som ulovlige innvandrere, enten i Norge eller i andre land i Europa. Og opposisjonspartiene er jo enda mer liberale. Ingen av de små partiene som i dag ikke er representert på Stortinget, utenom Demokratene i Norge, har markert tydelig motstand mot islam og innvandring og gjort det til en fanesak,» forklarer han.

«Selv har jeg markert meg gjennom mitt arbeid i Pegida Norge. Og mener selv at jeg dessuten er godt kvalifisert for å jobbe videre med denne fanesaken på Stortinget. Jeg har erfaring som lærer ved en videregående skole, og fra det militære, og har skrevet flere bøker,» forteller førstekandidaten.

Han håper på stortingsplass ved dette valget. Men uansett om velgerne tror det er mulig eller ikke, mener han de bør stemme på Demokratene i Norge. Det vil styrke partiet til neste valg, både fordi en god oppslutning nå, selv uten stortingsplass, vil bli lagt merke til i mediene og trolig føre til mer medieomtale i fremtiden, og fordi de politiske partiene får støtte fra staten i forhold til antall stemmer ved valg. «En hver stemme til oss betyr at midler overføres fra andre konkurrerende islamvennlige partier til oss, og gjør det mulig å fortsette vært arbeid mot innvandring og islam,» sier han.