Eldre pleietrengende blir ikke dusjet, fordi det er påske

«Nå nyter vi påske og samhold med vår nærmeste familie. Samhold og glede står i fokus. Det å ha tid til hverandre. Klemmer og kjærlighet blir delt. Men stopp litt der, når vi klemmer den eldre pleiepasienten kommer det en stram lukt,» skriver Jorunn Aaselle Olsen. For i Vennesla der hun bor blir de gamle på pleietrengende ikke dusjet. Det er et problem lederen for Demokratene i Norge i Vennesla ønsker å ta tak i.

«Det er helligdager ja … Da blir ikke vedkommende dusjet. Er du så uheldig å ha dusjedag på en helligdag må du gå 14 dager uten å dusje. Slik er praksisen i Vennesla kommune. De kommer dessverre ikke å dusje deg på 1. Virkedag etter påske heller,» forklarer hun.

«Men jeg synes det er nettopp helligdager det er viktig å være ren. Det er i jula og påske familier rundt i landet kommer sammen. Hva gjør dette med selvfølelsen til våre eldre? Når de sitter der med fett hår, og lukter svette og urin? Jeg hadde følt det nedverdigende. Dette kan også gi utslag i at de eldre / pleietrengende trekker seg inn i seg selv. Hvem har lyst til å sitte å lukte vondt i selskap med barn og barnebarn,» spør hun.

«Jeg mener ikke dette som kritikk av hjemmesykepleien. De gjør en fantastisk jobb. Og er bare enestående. Men praksisen må endres. Når det gjelder dusjing av eldre! Kommunene må sette inn nok bemanning, selv om det er høytid! La alle eldre / pleietrengende gå rene inn i en høytid,» oppfordrer hun.