Tar opp dusjproblemene i eldreomsorgen i bystyret i Kristiansand

Kristiansand kommune har, i likhet med nabokommunen Vennesla, som vi skrev om i går, en jobb å gjøre for å gi verdighet og velvære til personer som kommunen har ansvaret for innen den offentlige omsorgstjenesten. Det sier gruppelederen for Demokratene i Norges bystyregruppe i Kristiansand, Vidar Kleppe. «Kristiansand kommune har ikke gode nok rutiner – og kan dermed ikke gi de som har dusje-dag på en helligdag “dusjen sin”,» slår han fast.

Dette medfører, ifølge ansatte innen helse – og sosialsektoren i Kristiansand kommune, at altfor mange personer ikke får dusjet mer enn to til tre ganger i måneden. Han mener problemet ikke skyldes hjemmehjelpen og hjemmesykepleien i Kristiansand kommune, som døgnet rundt gjør en fantastisk jobb, men at Høyre, KrF, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet ikke bevilger nok penger til økt bemanning og varme hender i helse og sosialsektoren i Kristiansand kommune.

Kleppe tar nå problemet opp i en interpellasjon i byens ordfører, og spør om ordføreren kan garantere at alle eldre og andre pleietrengende personer i Kristiansand kommune, som er tildelt kommunale tjenester, får dusje – når de selv har ønske om det?