Erna og Siv burde be EU-kommisjonen om å ryke og reise!

Siem Pilot må sette de ulovlige innvandrerne i land i Afrika.

EU-organet Frontex har satt inn en rekke fartøyer på Middelhavet for å hente ulovlige innvandrere fra kysten av Afrika til Europa. Også den norske regjeringen deltar i denne enorme menneskesmuglingsoperasjonen. Den norske regjeringen har i denne forbindelse stilt skipet Siem Pilot disposisjon Frontex. Den norske regjeringen

Henry von Koss hjelper til med å skipe ulovlige innvandrere inn til Hellas.

har også satt inn skipet Peter Henry von Koss for å hjelpe menneskesmuglere med å hente ulovlige innvandrere fra Tyrkia til Hellas. Og i disse dager skiftes Siem Pilot ut med

I stedet for å tilbakekaller Siem Pilot har regjeringen skiftet skipet ut med Olympic Commander.

skipet Olympic Commander. Oppgaven er imidlertid den samme: Å arbeide for invasjonen av Europa.

Det er dessverre slik at det er en regjering som består av Høyre og FrP som har besluttet at Norge skal delta i menneskesmuglingen. Beslutningen er fattet av regjeringen. Regjeringen offentliggjør ikke interne avstemninger. Men det er ikke noe som tyder på at ikke også FrP har stemt for. Og når det gjelder partiene på Stortinget er det ikke et eneste parti som har kritisert den norske deltagelsen i menneskesmuglingsoperasjonen. (Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er riktig nok et hederlig unntak.)

De ulovlige innvandrerne er satt i land i Italia og Hellas. Landene i Europa er egentlig med i Schengen-samarbeidet som innebærer at ulovlige innvandrere kan ta seg til det landet i Europa som har de gunstigste velferdsordningene og søke om asyl der. Men medlemmene i Schengen har etter den voldsomme innvandringen i 2015 opprettet midlertidig grensekontroller.

Tidligere har Italia og Hellas sendt ulovlige innvandrere videre til Nord-Europa. Men som følge av at flere Schengen-land har innført midlertidig grensekontroll har de ulovlige innvandrerne hopet seg opp i Italia og Hellas.

Dette liker selvsagt ikke EU-systemet. Ikke overraskende melder Aftenposen derfor 2. mai 2017 om at EU-kommisjonen krever at den midlertidige grensekontrollen avvikles.

Dimitris Avramopoulos er en EUs innvandringskommisær fra Hellas. Hellas har tidligere alltid sendt ulovlige innvandrere videre. Nå må de selv ta ansvar for at de ikke beskytter egne grenser. Dette gjør grekerne rasende.

I oppslaget heter det: «– Dette blir den siste forlengelsen. Jeg gjentar: den siste forlengelsen, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.»

«Vi tar EU-kommisjonens anbefaling til etterretning, sier justisminister Per-Willy Amundsen.»

En hver patriot bør bli rasende over at en EU-kommisær skal gi order til norske politikere. Men dessverre har kommisæren en avtale som fratar Norge retten til å drive permanent grensekontroll å slå i bordet mer: Schengenavtalen.

Det Norges to mektige kvinner, Erna og Siv, burde gjøre er selvsagt å be innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos om å dra til Helvete. Der nest bør de umiddelbart be Stortinget om å si opp hele Schegen-avtalen og innføre grundig og permanet kontroll av Norges grenser (bortsett fra Bouvet-øya der kan vi ha fri innvandring).

Men dessverre er det slik at både Høyre og FrP er for både Schegenavtalen og de norske menneskemuglingsskipene i Middelhavet.

Det finnes faktisk ikke et eneste parti på Stortinget som er mot menneskesmugligsoperasjonen. Og både Ap, FrP, Høyre, KrF og Venstre har stemt for Schengenavtalen.

Det er derfor behov for et nytt parti på Stortinget som setter Norge først, og som sier klart nei til Schengen og menneskesmugling i Middelhavet. Og helst også EØS. Dette partiet er Demokratene i Norge, og alle som ønsker å hindre at Europa bli nedrent av Afrika bør stemme på dette partiet ved årets valg.

Innvandringsmotstandere som stemmer på et av de partiene som sitter i det nåværende Stortinget, kaster rett og slett bort stemmen sin dersom de stemmer på et av de partiene som i dag er representert på Stortinget og støtter den historiens største menneskesmuglingsoperasjon.