Et simpelt angrep på norske jøder

Fremskrittspartiet vil forby norske jøder å omskjære gutter etter jødisk tradisjon og religion. Til tross for at det dreier seg om et lite og nesten helt ufarlig inngrep. Det er sannsynligvis det alvorligste anslaget mot norske jøder i norsk etterkrigstid. Jødene er et folkeslag som har blitt forfulgt gjennom generasjoner. Men de har klart å overleve. Blant annet gjennom å holde på sine historiske og religiøse tradisjoner, som Fremskrittspartiet nå vil forby.

I Israel, hvor så mange som 44 prosent av jødene anser seg for å være verdslige og 24 prosent i tillegg regner seg for å være «ikke veldig religiøse», lar likevel tilnærmet alle sine barn omskjære fordi det er helt sentralt for å opprettholde den jødiske identiteten. Der vil nok dette vedtaket bli sett på som svært nær ren antisemittisme, uansett hvilke argumenter som blir brukt for det. Ganske enkelt fordi det er et grovt angrep mot jødisk identitet og kultur. Det er et skammens vedtak.