Senterpartiets liberale innvandringspolitikk

«Senterpartiet tar velgere fra Fremskrittspartiet. Partiet er, i likhet med Demokratene i Norge, imot arbeidsinnvandring fra europeiske land. Men samtidig fører Senterpartiet en liberal asyl- og innvandringspolitikk, og godtar med andre ord å ta inn mange innvandrere fra land utenfor Europa som trenger jobber når de blir bosatt i Norge. Et ganske merkelig paradoks,» skriver lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, og fortsetter:

«Da Stortinget i fjor behandlet regjeringens forslag om innstramninger i asylpolitikken stemte Senterpartiet imot flere viktige forslag. Regjeringen foreslo at en innvandrer må ha vært i jobb eller under utdanning i tre år før han/hun kan få sin familie hit. Senterpartiet stemte imot. Regjeringen foreslo at mindreårige, dvs. asylsøkere under 18 år, uten beskyttelsesbehov, skal få midlertid opphold i Norge, i stedet for varig. Senterpartiet stemte imot. Regjeringen ville heve botidskravet for permanent opphold fra tre år til fem år. Senterpartiet stemte imot. Hadde Senterpartiet stemt for disse forslagene ville de fått flertall.

Senterpartiet stemte også for flere liberaliseringsforslag fremsatt av Venstre, KrF og SV, som eksempelvis å be regjeringen bidra i EUs relokaliseringsordninger ved å ta imot flyktninger fra Italia/Hellas og fra Tyrkia, i tillegg til flyktningekvoten.

Fremskrittspartiet er i hovedsak imot innvandring fra land utenfor Europa, men tilhenger av arbeidsinnvandring fra EØS-land. Senterpartiet er mot arbeidsinnvandring fra EØS-land, men i hovedsak for en liberal innvandring fra land utenfor Europa. Kun Demokratene i Norge er imot både arbeidsinnvandring fra EØS-land og tilhenger av en streng asyl- og innvandringspolitikk fra land utenfor Europa.

Nordmenn som er imot masseinnvandring, og forstår hvilke problemer det skaper for Norge, gjennom blant annet press på boliger, infrastruktur, helsetjenester og velferdsgoder, bør verken stemme på Fremskrittspartiet eller Senterpartiet, men på Demokratene i Norge.»