FrP har sviktet i regjering

«At Frp ikke leverer politisk i regjering for folk flest er skuffende», sier politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. Han viser til eksempler: «Fakta er at Frp setter stadig nye norgesrekorder i bompenge innkreving – rushtidsavgiften øker – bensin og diesel forholder seg på et høyt nivå, selv om oljeprisen på verdensmarkedet er priset lavt. De som har det trangest fra før, får det enda trangere. Uføretrygdede og pensjonister har fått det verre økonomisk. Og reduksjonen i inntektsskatten, FrPs fanesak siden 1973, begrenser seg til rundt 30 kr pr. måned for folk flest,» sier han.

Vidar Kleppe påpeker også at noen har fått det bedre: «Innvandrere får mer – norske IS krigere mottar fortsatt ytelser fra folketrygden – og Mulla Krekar oppholder seg fremdeles i Norge,» påpeker han. «For velgerne fremstår disse brutte valgløftene fra Frp som et gedigent politisk mageplask – dessverre uten at hverdagen ser ut til å bli blir bedre for folk flest som sliter,» avslutter Kleppe.